SAECULUM

SAECULUM publishes articles written by well known researchers but encourages also young authors. Over the years, there have been published many great studies written by researchers at their beginnings. SAECULUM claims no charges for processing and publishing the articles..

The journal is indexed since 2011 in the international data bases CEEOL, EBSCO and starting with 2019, is also on the scientific platform SCIENDO – DE GRUYTER. Until 2019 access to published articles was limited. SAECULUM is published in print and online every year, in July and December. Beginning with 2019, the editorial board took the decision that the journal should be open access, after the system established by the Open Access Initiative from Budapest. SAECULUM is also indexed in the international data bases ERIH PLUS and INDEX COPERNICUS starting with 2022.

SAECULUM has got the ISSN 1221-2245 for print and the ISSN 2601-1182 for online, using the archiving policy of the National Library of Romania.

SAECULUM is a journal edited and owned by “LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU, Faculty of Social Sciences and Humanities, Departament of Social Work, Journalism, Public Relations and Sociology.

CUPRINS

Ionel NARIȚA, Acte de comunicare / 5 /

Raluca MUREȘAN, Despre noul adevăr şi fenomenul fake news / 18 /

Ioana CREȚU, Language competence in media during the pandemic – Interlanguage aspects / 26 /

Radu STĂNESE, Emoji – Glifa erei digitale / 39 /

Ioana-Ciliana TUDORICĂ, Utilizarea caligrafiei japoneze pentru promovarea produselor tradiţionale japoneze / 48 /

Daniela CÎMPEAN, Etica alterităţii – Levinas / 60 /

Rodica GRIGORE, Realitatea violenţei şi violenţa realităţii ȋn romanele lui Mario Vargas Llosa / 69 /

Ioana-Tatiana CIOCAN, (Re)configurări ale poeziei simboliste sub cupola imaginarului tanatic / 77 /

Dragoș DRAGOMAN, Funcţie sacră şi putere ȋn istoria şi sociologia religiilor: Eliade si Weber / 84 /

Lucian GROZEA, Giganţii raţiunii. Aspecte ale teologiei liberale despre creştinism II / 97 /

Silviu-Constantin NEDELCU, Evoluția discursului religios. În paginile periodicului Calendarul „Bunului creștin“ de la Sibiu între anii 1944–1949 (II) / 105 /

Ionel NARIȚA, Opinie şi cunoaştere / 119 /

CUPRINS

Raluca MUREȘAN, Efectele negative ale falsului echilibru în relatările media. Influențarea atitudinii publicului față de vaccinarea anti-COVID-19 / 5 /

Virgil DRĂGHICI, Obiectul, între fenomenologia transcendentală și realismul empirist / 15 /

Florina DUMITRAȘCU, De la nume la brand. Calitatea de conector social al numelor de companie / 26 /

Ioana CREȚU, Characteristics of online communication. Advantages and limitations / 39 /

Ioana CURTA, Fake news – o devianță mass-media aproape incurabilă? / 45 /

Ovidiu DAMIAN, Joint Attention Ability in Autism and Mental Disability. A Multiple Case Study / 54 /

Diana HĂPREAN, Rolul creativității în organizarea evenimentelor de relații publice / 69 /

Fawzia REHEJEH, Unequal Destinies: Economic Inequality, Social Marginality, and Anonymous Death / 79 /

Ioana-Tatiana CIOCAN, (Re)prezentări ale sistemului medical în presă / 84 /

Rodica GRIGORE, Semnificații ale călătoriei în proza lui Robert Bolaño (I) / 93 /

Dragoș DRAGOMAN, Ordinea lumii: Logica funcționării dharma în Mahābhārata / 104 /

Silviu-Constantin NEDELCU, Evoluția discursului religios. În paginile periodicului Calendarul „Bunului creștin“ de la Sibiu între anii 1944–1949 (I) / 116 /

CUPRINS

Ionel NARIȚA, Comunicarea non-lingvistică / 5 /

Radu STĂNESE, Antropologia vizuală versus antropologia vizualului / 17 /

Irina RABINOVICH, Rebekah Hyneman’s “The Lost Diamond” – Towards Jews’ and Gentiles’ Mutual Exchange/ 24 /

Minodora SĂLCUDEAN, Reflecții în marginea educației jurnalistice pentru mediu, dezvoltare durabilă și conservare. Abordări și narațiuni ale presei din România despre urșii bruni / 36 /

Rodica GRIGORE, José Donoso, Obscena pasăre a nopții. Monștri, putere, violență / 45 /

Ioana CREȚU, Some Observations concerning the Communication Competence in Romanian / 56 /

Fawzia REHEJEH, To Be or Not to Be a Refugee: Content Analyzing the Mass Media Discourse of the Refugee Crisis in Romania / 66 /

Andreea STOICESCU, Despre dans și filosofie, plecând de la manuscrisul Pregătirea coregrafică a actorului semnat de Vera Proca-Ciortea / 77 /

Raluca-Iulia BANCOȘ, Simbolismul apei în filmul documentar din Maramureș / 90 /

Dragoș DRAGOMAN, Ordinea lumii: logica funcționării dharma în Mahābhārata (I) / 104 /

Silviu-Constantin NEDELCU, Revoluția din Decembrie ’89 prin „ochii” Revistei „Mitropolia Ardealului” de la Sibiu (II) / 116 /

Radu STĂNESE, Oglindirile lui Saudek / 127 /

CUPRINS

Julien DELHEZ, Who is afraid of academic freedom? / 5 /

Anisia IACOB, The question of technology and media in the current pandemic / 11/

Dragoș DRAGOMAN, Misticii islamului / 19 /

Minodora SĂLCUDEAN, Journalism in the paradigm of media pluralism: role, mission, values / 29 /

Rodica GRIGORE, José Donoso, Obscena pasăre a nopții. Între sfârșitul lumii și sfârșitul textului (I) / 39 /

Eduard-Claudiu GROSS, Photography and intellectual property: are creators protected by law? / 50 /

Ioana-Adela CURTA, Potențialitate şi Repercusiuni ale publicității în pandemie – oportunități, efecte, schimbări în comportamentul consumatorilor – / 62 /

Raluca MUREȘAN, Relatarea evenimentelor tragice: victimele, comunitatea și jurnaliștii / 70 /

Lucian GROZEA, Ciclopii lui Hristos. Apercepții și recontextualizări contemporane asupra creștinismului / 77 /

Ioana SILISTRARU, Challenges of patient-doctor communication and educational prospectives in health studies /86/

Radu STĂNESE, Arhetipul bărbatului patetic, între obiectivare și obiectificare (II) / 97 /

Ioana-Narcisa CREȚU, The Communication Process Trough Translation / 119 /

Ioana-Tatiana CIOCAN, Abordări jurnalistice actuale: Crossmedia, Transmedia, Multimedia / 127 /

Silviu-Constantin NEDELCU, Revoluția din decembrie ’89 prin „ochii” revistei „Mitropolia Ardealului” de la Sibiu (I) /138/

Ovidiu DAMIAN, Cum comunicăm despre sexualitate în contextul dizabilității? / 148 /

Fawzia G. REHEJEH, To Come or Not to Come: A Content Analysis of the Refugee Crisis in the Romanian Mass Media /159/

Doriana GÎRNICEANU, Publicitate şi neuroştiințe. Aspecte ale comportamentului consumatorului / 174 /

Simina PÎRVU, Dihotomia maturitate-imaturitate în romanul Ferdydurke și Jurnalul lui W. Gombrowicz /184/

Ioana-Tatiana CIOCAN, Interculturalitate în spațiul european prin prisma contactelor interuniversitare: problematizări, provocări şi soluții / 191 /

CUPRINS

Ionel NARIȚA, Analiza copertei / 5 /

João Romeiro HERMETO, Eine philosophisch-literarische Reflexion über Sterben und Tod / 19 /

Rodica GRIGORE, Guillermo Cabrera Infante, Trei tigrii triști: oglinzi, labirinturi și experiment al limbajului / 37 /

Constantin NECULA, Omul ca literatură. Des-amintiri / 47 /

Radu STĂNESE, Arhetipul bărbatului patetic, între obiectivare și obiectificare (I) / 55 /

Dragoș DRAGOMAN, BHAGAVAD-GĪTĀ – Chintesența hinduismului / 76 /

Silviu – Constantin NEDELCU, Cenzura presei ortodoxe în comunism. Studiu de caz: revista „Glasul Bisericii” / 86 /

Claudia ANGHEL, Ciprian BĂCILĂ, Provocări și controverse privind internarea nevoluntară în Spitalul de Psihiatrie. Aspecte etice. / 96 /

Vlad Alui GHEORGHE, Debuturile individuale ale reprezentanților generației ’80 / 102 /

Radu STĂNESE, Aspecte ale unei campanii de gherila anti-Trump / 113 /

Răzvan ENACHE, Nihilismul de Mall / 120 /

CUPRINS

Jean-Jaques WUNENBURGER, L’ecole sur ecran: promesses et derives des nouvelles technologiques educatives / 5 /

Ioan MARIȘ, Ion D. Sîrbu – un scriitor clasic al literaturii române / 10 /

Gabriel HASMAȚUCHI, O primă sinteză monografică despre Pavel Chihaia / 17 /

Adrian BUZDUGAN, „Cazul Cioran” – un caz heideggerian? / 22 /

Valentin RADU, Gabriel Hasmațuchi, în fața paletei de „alternative culturale” / 29 /

Anca SÎRGHIE, Începuturile lui Lucian Blaga și Constantin Noica, sub semnul unor apropieri / 32 /

Ada STUPARU, Emil Cioran – cu Marin Sorescu / 39 /

Savu POPA, Perspective hermeneutice în discursul poetic al lui Matei Vişniec / 54 /

Ionel BUȘE, Alexandru Macedonski: ironia poetică a morții / 66 /

Rodica GRIGORE, Clarice Lispector, „Apa vie”: autobiografie, exil și violență / 73 /

Ana-Blanca CIOCOI-POP, Amoralitate, imoralitate și individualism în „Intimitate” de Hanif Kureishi / 83 /

Radu STĂNESE, De la selfie-ul preistoric la cel postuman / 91 /

Raluca MUREȘAN, Andreea APRIOTESEI, Imaginea Jandarmeriei Române în mediul online după protestul diasporei din 10 august 2018. Strategii de comunicare de criză / 104 /

CUPRINS

Ion DUR, „Cazul” filozofului Vasile Băncilă – scrieri din tinerețe / 7 /

Viorella MANOLACHE, Adrei KOZMA, Vasile Pârvan: nervuri ideatice ale lecțiilor reformatoare / 20 /

Petru DUNCA, Claudiu HOLDIȘ, Reperele structurii mitului în concepția lui Vasile Pârvan / 30 /

Dragoş DRAGOMAN, Dragoste profană și dragoste divină la Julius Evola / 47 /

Nicolae COANDE, Ioan LASCU, Centenar Ion D. Sîrbu (1919-2019), Craiova, 27-28 iunie 2019 / 59 /

Ion D. SÎRBU, „Caietul VII“. Fragment din „povestea bietei mele vieți“ (inedit) / 62 /

Ionel NARIȚA, Soluționarea disputelor / 73 /

Virgil DRĂGHICI, Identitate și adevăr / 84 /

Rodica GRIGORE, Memorie, ficțiune și realitate în romanele lui Antonio Muñoz Molina / 97 /

Ion DUR, Andrei Claudiu DIPȘE, Dreptatea „Omului nou” în viziunea lui Karl Marx / 109 /

Teodor VIDAM, Marius POP, Schiță asupra vieții și scrierilor lui Paul Ricoeur / 121 /

Lucian GROZEA, Doxografia ca posologie culturală / 133 /

Maria – Roxana BISCHIN, The piano’s sound apperception in Havasi Balázs’s compositions / 137 /

Flavia – Domnica CRĂSTĂNUȘ (TRIF), Adriana Bittel, accente meta și intertextuale ale scriiturii / 149 /

Maria – Roxana BISCHIN, Choreographing Kandinsky′s ′spiritual′ in Sergei Diaghilev′s ballets russes / 153 /

Lucian GROZEA, Pâinea Zeului – aspecte religioase și simbolice ale panificației / 171 /

Radu STĂNESE, Aspecte ale antropomorfismului în publicitatea alimentelor / 176 /

Marius – Adrian HAZAPARU, Ionuț TEODERAȘCU, Presa studențească românească, între instrument pedagogic şi mediu alternativ / 185 /

Adela – Ioana CURTA, De la campania publicitară la campania electorală. Evoluția în mediul online / 202 /

Ioana CIOCAN, Bianca VOȘLOBAN, Aspecte ale pastișei și parodiei în presa românească satirică / 209 /

Constantin NECULA, ,,Scara iubirii divine”, un text mistic și catehetic al literaturii spirituale medievale / 219 /

C. BĂCILĂ, C. ANGHEL, D. VULEA, Aspecte etice în managementul depresiei postpartum / 227 /